Fenomenul separatismului, discutat la Academia de Ştiinţe a Moldovei

La 23 aprilie curent, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, a avut loc Masa rotundă cu genericul „Separatismul – pericol pentru societatea contemporană”, eveniment  organizat de Centrul Cercetări Strategice din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice (ICJP) al AŞM. La eveniment a participat conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membri ai comunităţii ştiinţifice, reprezentanţi >>>>>

Rezultatele concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante

Download (PDF, 6.75MB) >>>>>

Masa rotundă: Separatismul – pericol pentru societatea contemporană

Joi, 23 aprilie 2015, ora 10.00, la Academia de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.1, Sala Mică, et.2), va avea loc Masa rotundă cu genericul „Separatismul – pericol pentru societatea contemporană”, eveniment organizat de Centrul Cercetări Strategice al ICJP al AŞM. În cadrul evenimentului vor fi abordate subiecte privind aspectele conceptuale, tipologice şi ideologice ale fenome >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Terzi Nicolai

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului Terzi Nicolai, conducător ştiinţific: Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.01-07 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Garanţii constituționale ale exercitării dreptului  la libertatea opiniei și  exprimării”, la speciliata >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Pînzaru Tudor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului Pînzaru Tudor, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.01-08 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Asigurarea juridică a implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor de guvernare >>>>>