Ședința lărgită a Consiliului Științific

AVIZ Marți, 23 decembrie, ora 10.00, Sala Mică, et. 2, va avea loc ședința lărgită a Consiliului Științific al Institutului de Cercetări Juridice și Politice cu prezența obligatorie a colaboratorilor institutului. În cadrul ședinței vor fi audiate rapoartele subdiviziunilor privind activitatea științifică și inovațională în anul 2014 și în perioada 2011-2014. La ședință vor participa me >>>>>

Concurs pentru suplinirea posturilor vacante

                   Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM                anunța concurs   pentru suplinirea posturilor vacante în următoarele funcții:               CENTRUL  Cercetări Politice și Relații Internaționale Director Centru 1- doctor habilitat sau doctor în științe         CENTRUL  Cercetări Juridice Director Centru 1- doctor habi >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. SULTANOV Rahim

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului Sultanov Rahim, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, dr.hab., prof.univ. în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18. 552.01 – 04 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM cu titlul tezei: „Конституционно-правовое регулирование политического участия граждан >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. TERZI Nicolae

MARȚI, 23 decembrie 2014, ora 14ºº, bir. 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul: „Garanții constituționale privind dreptul la libera exprimare a opiniei”, la specilaitatea: 552.01 – Drept constituțional, elaborată de dl TE >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. PÎNZARU Tudor

MARȚI, 23 decembrie 2014, ora 12ºº, bir. 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul: „Particularitățile juridice ale implicării cetățeanului în procesul decizional”, la specilaitatea: 552.01 – Drept constituțional, elaborat >>>>>