Susţinere a tezei de doctor în drept (Roxana-Alina PETRARU)

Se anunţă susţinerea tezei de doctor Pretendent: Roxana-Alina PETRARU Conducător ştiinţific: Alexandru BURIAN, prof. univ. dr. habilitat Consiliul ştiinţific specializat: D 15.12.00-38 Tema tezei: „Protecția drepturilor minorităților naționale în dreptul internațional public” Specialitatea: 12.00.10- Drept internațional public Data: 30 aprilie 2014 Ora: 12:00 Local: Institutul de Cercetări Juri >>>>>

Seminar Științific de Profil (specialitatea: 12.00.10 – drept internaţional public) – GRIMAILO NELEA

Pe data de 08 aprilie, la ora 15.00, în sala 408 (Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1) va avea loc examinarea în cadrul Seminarului Științific de Profil la specialitatea: 12.00.10 – drept internaţional public a tezei de doctor în drept cu tema: Rolul organizațiilor internaționale în procesul de creare a normelor de drept internațional, elaborată de dna GRIMAILO Nelea, conducător ştiinţific: >>>>>

Propuneri (Concepții) ale Programelor de Stat pentru anii 2015-2019

APEL-Propuneri (Concepții) ale Programelor de Stat pentru anii 2015-2019 2014-04-01 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul de propuneri (concepții) ale programelor de stat pentru anii 2015-2019. La concurs vor participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. Se vor considera prioritare concepții >>>>>

Seminar Ştiinţific de Profil la specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice (doctorand Sergiu Moraru)

Marți, 25 martie 2014, ora 15ºº, bir. 408, din incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în politologie a doctorandului Sergiu Moraru, cu titlul >>>>>

Susținerea referatului științific al tezei de doctor habilitat în politologie al dlui Pantelimon Varzari

Susținerea referatului științific al tezei de doctor habilitat în politologie (în baza lucrărilor publicate) al dlui Pantelimon Varzari, doctor în filosofie, conferențiar universitar   Se anunţă susţinerea referatului științific al tezei de doctor  habilitat în politologie (în baza lucrărilor publicate) Pretendent:  Varzari Pantelimon, dr. în filosofie, conf. universitar. Consultanţi ştiinţi >>>>>