Susținerea tezei de doctor în drept a dnei. Grişciuc-Bucica Svetlana

Se anunţă susţinerea tezei de doctor Pretendent :Grişciuc-Bucica Svetlana Conducător ştiinţific: Smochină Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 18.552.05-01 din cadrul Institutului de Cercetări  Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Tematezei: Правовое регулирование информационной безопа >>>>>

Studiu: 15 provocări pentru Republica Moldova în 2015

Transformările sociale, politice și economice prin care trece Republica Moldova de rând cu progresele înregistrate sunt însoțite și de anumite riscuri și provocări care solicită o atenție sporită, dat fiind necesitatea cunoașterii acestora în vederea prevenirii și diminuării consecințelor. În opinia savanților cele mai relevante provocări pentru Republica Moldova în anul 2015 sunt: 1. „Calita >>>>>

Susţinerea tezei de doctor a dnei. Rotaru Raluca

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei Rotaru Raluca, conducător ştiinţific: Belecciu Ștefan, doctor în drept, conferențiar universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat  D 18.552.01 – 06, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice  al AŞM cu titlul tezei: „Dobândirea şi redobândirea cetăţeniei: teoria şi practica statelor cu sisteme de drept romano-germa >>>>>

Susţinerea tezei de doctor a dnei. Macovețchi Carolina

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei Macovețchi Carolina, conducător ştiinţific: Cușmir Marcel, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.01-05 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Cadrul legislativ şi instituţional al procesului de regionalizare în Republica Moldova din perspe >>>>>

Masa rotundă „Rolul dreptului de poliţie al statului într-o societate democratică”

Download (DOCX, 1.11MB) >>>>>