Archive for admin

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Pînzaru Tudor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului Pînzaru Tudor, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.01-08 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Asigurarea juridică a implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor de guvernare >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei. Comşa Ana-Maria

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei  Comşa Ana-Maria, conducător ştiinţific: Balan Oleg, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.08.-01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Operaţiunile pacificatoare ca factor de reglementare a conflictelor etnopolitice din perspectiva dreptului i >>>>>

Conferința internațională: Dezvoltarea si cooperarea în Europa Centrala si de Est in contextul geopolitic actual

Centrul Cercetări Politice și Relații Internationale al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe din Moldova  (Chișinău) Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului National de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu” al Academiei Romane  (București) Institutul de Filosofie al Academiei Naționale de Științe  din Belarus (Minsk) Vă >>>>>

Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Crasnobaev Adrian

La data de 20 martie la ora 14.00, în sala 408, bd Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea: 552.01 – drept constituțional din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al A.Ş.M.privind examinarea tezei de doctor în drept a dlui Crasnobaev Adrian cu tema: Protecția dreptului fundamental al omului la un mediu înconjurător s >>>>>

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor, Ediția a IV

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”, Ediția a IV își va desfășura lucrările pe 10 martie 2015, în incinta Bibliotecii Științifice Centrale “Andrei Lupan”, începînd cu ora 9.00.  Organizatorii Conferinței – Universitatea Academiei de Știință a Moldovei și școlile doctorale >>>>>