Archive for admin

Masa Rotundă cu genericul: „Tinerii cercetători şi societatea bazată pe cunoaştere”

A V I Z În decada a treia a lunii ianuarie 2010 (data va fi precizată pe pagina electronică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al A.Ş.M.: www.iiesp.asm.md) I.I.E.Ş.P. al A.Ş.M. organizează Masa Rotundă cu genericul „Tinerii cercetători şi societatea bazată pe cunoaştere” cu lansarea unui volum aparte („Materialele…”) cu tezele ştiinţifice ale doctoranzilor >>>>>

Rezoluţia conferinţei ştiinţifice internaţionale “Probleme social-economice ale dezvoltării comunităţilor rurale”

REZOLUŢIA Conferinţei ştiinţifice internaţionale “Probleme social-economice ale dezvoltării comunităţilor rurale”, Chişinău, 19 noiembrie 2009 >>>>>

Adunarea anuală a Asociaţiei Sociologilor şi Demografilor din Moldova

Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Moldova are deosebita onoare să Vă invite la Adunarea anuală, care va avea loc joi, 19 noiembrie 2009, orele 15:30 în Sala mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.1) >>>>>

Conferinţa ştiinţifică internaţională “Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la acţiuni”

La 15-16 octombrie 2009 în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică internaţională “Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la acţiuni” cu prilejul aniversării a 15-a de la adoptarea Programului de Acţiune al Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare (Cairo, 1994) organizată de Institutul Integrare Eur >>>>>

Resurse umane ale IIESP 01.10.2009

Nr. rînd Categorii de personal Total De bază Cumul extern 1. Personal total 45 38 7 2. Cercetători ştiinţifici 37 32 5 2.1 Doctori habilitaţi 7 4 3 2.2 Doctori în ştiinţe 22 21 1 3. Cercetători ştiinţifici pînă la 35 ani 6 5 1 4. Postdoctoranzi 1 - - 5. Doctoranzi 28 - - 6. Masteranzi - - - >>>>>