Archive for Noutăți

Susţinerea tezei de doctor habilitat în drept a dlui Kamal Makili-Aliyev

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctor habilitat în drept a dlui dr., Kamal Makili-Aliyev,consultant ştiinţific: Guceac Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, m.c., în Consiliul Ştiinţific Specializat DH 18.552.01-09 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Влияние международного права прав человек >>>>>

Fenomenul separatismului, discutat la Academia de Ştiinţe a Moldovei

La 23 aprilie curent, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, a avut loc Masa rotundă cu genericul „Separatismul – pericol pentru societatea contemporană”, eveniment  organizat de Centrul Cercetări Strategice din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice (ICJP) al AŞM. La eveniment a participat conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membri ai comunităţii ştiinţifice, reprezentanţi >>>>>

Rezultatele concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante

Download (PDF, 6.75MB) >>>>>

Masa rotundă: Separatismul – pericol pentru societatea contemporană

Joi, 23 aprilie 2015, ora 10.00, la Academia de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.1, Sala Mică, et.2), va avea loc Masa rotundă cu genericul „Separatismul – pericol pentru societatea contemporană”, eveniment organizat de Centrul Cercetări Strategice al ICJP al AŞM. În cadrul evenimentului vor fi abordate subiecte privind aspectele conceptuale, tipologice şi ideologice ale fenome >>>>>

Conferința internațională: Dezvoltarea si cooperarea în Europa Centrala si de Est in contextul geopolitic actual

Centrul Cercetări Politice și Relații Internationale al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe din Moldova  (Chișinău) Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului National de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu” al Academiei Romane  (București) Institutul de Filosofie al Academiei Naționale de Științe  din Belarus (Minsk) Vă >>>>>