Archive for Noutăți

Masă Rotundă: Media sociale și tineretul

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova, Organizația Internațională Neguvernamentală Platforma ,,Dialog Eurasia” au onoarea de a Vă invita să participaţi la şedinţa Mesei Rotunde cu genericul MEDIA SOCIALE ȘI TINERETUL organizată la 22 martie 2012, în Sala >>>>>

Publicații ştiinţifice ale Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice editate în perioada anului 2011

Cercetările științifice desfășurate în cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice au fost valorificate în publicații științifice importante, oferind societății abordări și viziuni noi în sferele studiilor europene, științelor politice, filosofiei, sociologiei și demografiei. Printre cele mai relevante publicații științifice ale anului de referință poate fi menționată >>>>>

Realizări ale Sectorului Demografie privind prognozele demografice

Prognozele demografice reprezintă determinări prin calcule ale numărului populaţiei  plecând de la structura pe sexe şi vârste la un moment dat şi emiţând ipoteze asupra evoluţiei probabile a celor trei componente care modifică în timp numărul şi structura populaţiei: mortalitate, natalitate şi migraţie. În cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM prima variantă a >>>>>

Congresul Internaţional al Universităţii „Apollonia” din Iași

1.Iasi.2.03.2012 În zilele de 1-2 martie 2012, un grup de colaboratori ai IIEȘP (prof. Victor Moraru, prof. Gheorghe Bobână, dr. Victor Mocanu, dr. Andrei Dumbrăveanu) a participat la lucrările Congresului Internaţional al Universităţii „Apollonia” din Iași. Comunicările prezentate s-au referit la problemele actuale ale interpretării proceselor social-politice curente din Republica Moldova și din România: provocă >>>>>

Susținerea tezei de doctor în politologie a doctorandei Malai Irina cu tema Место и роль национального государства в процессах глобализации

Joi, 5 aprilie 2012, ora 16:00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 1, bir. 408 va avea loc ședința Consiliului Științific Specializat D18.23.00.01-16 în cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM abilitat cu examinarea și susținerea tezei de doctor în politologie a doctorandei Malai Irina cu tema Место и роль национ >>>>>