Archive for Noutăți

Invitaţie la colaborare internaţională

La 2 martie 2011, la Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice (IIEŞP) al AŞM a avut loc o întrevedere cu reprezentantul Centrului Internaţional de Dezvoltare a Politicilor Migraţionale (ICMPD), Violeta Wagner, la care a participat dr.hab., prof. Ion Guceac, secretarul ştiinţific general al AŞM şi dr., conf. Mihai Guzun, decanul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM. Î >>>>>

Experienţă de colaborare cu Agenţiile ONU

Cercetătorii Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice (IIEŞP) al AŞM au avut astăzi, 2 martie, o întâlnire cu experţii Reprezentanţei ONU în Republica Moldova, dr. Thomas Oner şi Lilit V. Melikyan, în cadrul căreia s-a discutat asupra evaluării proiectelor ONU, în care a fost implicat Institutul, contribuţia şi eficienţa colaborării cu Agenţiile ONU. Pe agenda discuţiei s-a aflat >>>>>

Cele mai importante rezultate ştiinţifice obţinute pe parcursul anilor 2006-2010

Au fost propuse noi concepte şi fundamente teoretice privind optimizarea sistemului politic şi funcţionarea instituţiilor democratice ale ţării întru europenizarea societăţii moldoveneşti. Au fost identificate priorităţile interesului naţional în dezvoltarea strategică a Republicii Moldova, fiind evidenţiat impactul culturii politice democratice în devenire, al valorilor multiculturale şi etico-mo >>>>>

Studiul Sociologic Privind Reforma în Sfera Ştiinţei și Inovării

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei efectuează deja al cincilea an consecutiv un studiu sociologic privind reforma în sfera ştiinţei şi inovării, care are scopul de a pune în evidenţă schimbările ce se produc în domeniul ştiinţei în rezultatul adoptării şi implementării în anul 2004 a Codului cu privire la ştiinţă şi inovare şi nivelul d >>>>>

Conferinţa ştiinţifico-practică: Tendinţele actuale ale proceselor demografice şi priorităţi ale politicii sociale

La 23 decembrie anul curent, Sectorul Demografie al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM a organizat Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul „Tendinţele actuale ale proceselor demografice şi priorităţi ale politicii sociale”. Conferinţa a avut drept scop totalizarea rezultatelor ştiinţifice şi prezentarea unor rapoarte tematice, inclusiv de către cercetătorii Sec >>>>>