Archive for Noutăți

Manifestări ştiinţifice preconizate a fi organizate în anul 2010

I. Conferinţă ştiinţifică internaţională: 1.    Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european                  – 8 octombrie 2010. II. Conferinţe naţionale: 1.    Tinerii cercetători şi societatea bazată pe cunoaştere – 4 martie 2010. >>>>>

Admiterea la studii prin doctorat în cadrul Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM

Admiterea la studii prin doctorat (cu finanţare bugetară şi prin contract) pentru anul de studii 2010-2011 în cadrul Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice Cifrul specialităţii – 23.00.01 Denumirea specialităţii: Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice 1 buget (cu frecvenţă redusă); 2 contract (1cu frecvenţă la zi; 1cu frecvenţă redusă) >>>>>

Hotărîrea CSŞDT nr. 85 din 27 mai 2010 privind confirmarea candidatului la funcţia de director al IIEŞP al AŞM

Hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 85 din 27 mai 2010 Cu privire la confirmarea candidatului la funcţia de director al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM În temeiul articolului 86 lit. (m), articolelor 134-136 ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259 din 15 iulie 2004 şi punctului 33 lit.(c) din Statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, punctelor 22, 24 ale Regulamentu >>>>>

Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice – 2010

>>>>>

Buletinul „Populaţie şi Dezvoltare”

Cercetătorii ştiinţifici ai Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, Sectorul Demografie dr. Gagauz Olga, dr. Buciuceanu-Vrabie Mariana şi tînăra cercetătoare ştiinţifică Penina Olga au contribuit la elaborarea Buletinului trimestrial „Populaţie şi Dezvoltare”, inclusiv prima şi a doua ediţie din anul curent. Buletinul oferă informaţii despre populaţie, fiind un instrument util >>>>>