Archive for Noutăți

Susținerea tezei de doctor a dnei. Bitoleanu Raluca

JOI, 18 septembrie 2014, ora 13ºº, bir. 109 (sala argintie), în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul: „Dobândirea și redobândirea cetățeniei în sistemul romano-german (continental)”, la specilaitatea : 552.01 – Drept constitu >>>>>

Programul candidaților la concursul de suplinire a funcției de director al Institutului

Program concurs Valeriu Cușnir , CV Valeriu Cușnir >>>>>

Adunarea colectivului Institutului

Vineri, 5 septembrie 2014, ora 14:00, în Sala Mică, va avea loc adunarea colectivului Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM. >>>>>

Aviz pentru doctoranzii ICJP al AȘM

Conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor de doctorat vă prezentăm orarul de susținere a referatelor științifice. Atenționăm doctoranzii să-și contacteze conducătorii științifici întru excluderea unor schimbări referitor la data și ora susținerii. Informația privind susținerea rapoartelor științifice de către doctoranzii Institutului de Cercetări Juridice și Pol >>>>>

Susţinerea tezei de doctor habilitat în drept a dnei. Diana Scobioală

Pretendent – SCOBIOALĂ DIANA, dr. în drept, conf.univ. Consultant ştiinţific - Oleg Balan, dr. hab. drept, prof.univ. Consiliul ştiinţific specializat DH 18.552.08-01 Tema tezei - „Esenţa şi efectele actului jurisdicţional internaţional” Specialitatea - 552.08. Drept internaţional şi european public Data - 29 august 2014 Ora - 12.00 Local - Academia de Ştiinţe a Moldovei, bd. Şt >>>>>