Archive for Noutăți

Susținerea examenelor de doctorat

Marți 3 iunie, ora 9:00, în din blocul central al Academiei de Științe a Moldovei, va avea loc susținerea examanelor de doctorat, testările și colocviile la specialități. 551.01 – Teoria generală a dreptului – sala 308 552 – Drept public – sala 408 553 – Drept privat – sala 308 554 – Drept penal – sala 308 552.08 – Drept internațional public – s >>>>>

Performanțe ale activității științifico-organizatorice a Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM

La 27 mai 2014 în cadrul Ședinței nr.2 a Comisiei de Acreditare a organizațiilor din sfera științei și inovării a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare au fost examinate materialele referitoare la evaluarea Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM pe profilul de cercetare „Modernizarea societății din Republica Moldova în contextul valorificării opțiunii europene”. Eva >>>>>

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Procese de democratizare în Republica Moldova: realități, tendințe, perspective’’

La data de 20 mai 2014, ora 10.00, la Institutul Muncii (str. Zimbrului 10, et. 2, Sala nr. 5) va avea loc Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Procese de democratizare în Republica Moldova: realități, tendințe, perspective’’. Evenimentul este organizat de Filiala din Chişinău a Institutul internațional de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării >>>>>

Conferință științifică cu participare internațională, dedicată Zilei Europei „Valorificarea opțiunii europene a Republicii Moldova: realități și perspective”

Download (DOC, 82KB) >>>>>

Seminar Științific de Profil (specialitatea: 12.00.10 – drept internaţional public) – GRIMAILO NELEA

Pe data de 08 aprilie, la ora 15.00, în sala 408 (Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1) va avea loc examinarea în cadrul Seminarului Științific de Profil la specialitatea: 12.00.10 – drept internaţional public a tezei de doctor în drept cu tema: Rolul organizațiilor internaționale în procesul de creare a normelor de drept internațional, elaborată de dna GRIMAILO Nelea, conducător ştiinţific: >>>>>