Archive for Teze

Susținerea tezei de doctor în sociologie a dlui Ion Mocanu

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în sociologie Pretendent:  Ion Mocanu Conducător științific: BLAJCO Vladimir, doctor habilitat în sociologie,  conferențiar universitar Consiliul Știinţific Specializat DH 18 22.00.04 – 01 în cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM. Tema tezei: ROLUL FACTORILOR SOCIALI ÎN SPORIREA ACTIVISMULUI ELECTORAL  (ÎN BAZA MATERIALELOR DIN >>>>>

Ședința seminarului științific de profil (specialitatea 12.00.02)

Marți, 22 octombrie 2013, ora 15:00, bir. 408 din incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Șfefan cel Mare și Sfânt nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 12.00.02 – Drept public, în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în drept a competitoarei Grisciuc-Bucica Svetlana cu tema „Правовое регулирование инф >>>>>

Ședința seminarului științific de profil (specialitatea 23.00.01)

Joi, 17 octombrie 2013, ora 15:00, bir. 408 din incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Șfefan cel Mare și Sfânt nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în științe politice a competitoarei Mîtcu Silvia cu >>>>>

Susțineri de teze de doctor în drept

Marți, 8 octombrie, ora 13:00, în sala 408 din blocul central al Academiei de Științe a Moldovei va avea loc susținerea tezei de doctor în drept la specialitatea 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului și dreptului; istoria doctrinelor politice și de drept a dnei. Merei Luminița Eleni cu tema „Regimul juridic al sistemului penitenciar în România în a doua jumătate a secolului XIX- >>>>>

Susţinerea tezei de doctor habilitat a dlui. BALMUŞ Victor, dr. în drept, conf. cercet. cu titlul „Administrarea şi autoadministrarea sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.02-53 susţinerea tezei de doctor habilitat: Administrarea şi autoadministrarea sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova Specialitatea: 12.00.02 – drept public (drept administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept Pretendent:                >>>>>