Archive for Teze

Aviz 18 iunie 2013: discuția tezei de doctor a d-nei Enescu Raluca Lucia la Seminarul Științific de Profil

La data de 18 iunie 2013, ora 1600, în sala 408 (mun. Chişinău, bdul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1), în şedinţa Seminarului științific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „Securitatea navigației maritime ca direcție de activitate a Organizației Maritime Internaționale”, la specialitatea 12.00.10. – Drept internațional public, prezentată de dna Enescu Raluc >>>>>

Aviz 7 mai 2013: discuția tezei de doctor habilitat în sociologie a d-lui Toma Toader la Seminarul Științific de Profil

Marți, 7 mai 2013, ora 14, în incinta Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1, biroul 408) va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil „ Structura Socială, Instituții și Procese Sociale”, la care se va pune în discuție teza de doctor habilitat în sociologie cu tema: „Dimensiunile socio- >>>>>

Aviz 11 aprilie: discuția tezei de doctor în istoria filosofiei a dlui Perciun Andrei la Seminarul Științific de Profil

Joi, 11 aprilie 2013, ora 15, în incinta Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1, biroul 408) va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil 09.00.03 – istoria filosofiei; 09.00.13 – filosofia socială, antropologie filosofică şi filosofia culturii, la care se va pune în discuție teza d >>>>>

Aviz 5 martie: discuția tezei de doctor în sociologie a dlui Mocanu Ion la Seminarul Științific de Profil

Marți, 5 martie 2013, ora 14, în incinta Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1, biroul 408) va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil „ Structura Socială, Instituții și Procese Sociale”, la care se va pune în discuție teza de doctor în sociologie cu tema: „Rolul factorilor sociali >>>>>

Anunț 12 iulie: susținerea tezei de doctor habilitat a dnei Pascaru Ana la Consiliul științific specializat

Joi, 12 iulie 2012 ora 15.00 în cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM (Chișinău, bl. Ștefan cel Mare, 1, Sala Mica, etajul II) va avea loc ședința Consiliului științific specializat ad-hoc DH 18 09.00.13-01 pentru susținerea tezei de doctor habilitat în filosofie în baza lucrărilor publicate” SOCIETATEA CONTEMPORANĂ ÎNTRE CONFLICT ŞI CONCILIERE:CAZUL REPUBLICII MOL >>>>>