Archive for Teze

Anunț 26 iunie: discuţia tezei de doctor habilitat a dlui Ojovanu Vitalie la Seminarul Ştiinţific de Profil

Marţi, 26 iunie, ora 15.00 în incinta Institutului de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe din Moldova (Chişinău, bul. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, Sala Argintie, etajul 1) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil Istoria Filosofiei; Filosofie Socială, Antropologie Filosofică şi Filosofia Culturii la care se va pune în discuţie teza de doctor habilitat î >>>>>

Aviz: Susținere a tezei de doctor habilitat în politologie a dlui Victor Juc

Joi, 14 iunie 2012, ora 15 00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 1, Sala Mică, va avea loc ședința Consiliului Științific Specializat DH18.23.00.04-01 în cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM abilitat cu examinarea și susținerea tezei de doctor habilitat în politologie a doctorului, conferențiarului universitar Juc Victor c >>>>>

Susținere a tezei de doctor în politologie a dlui Varzari Vitalie cu tema: Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul opțiunii de integrare europeană

Joi, 7 iunie 2012, ora 15 00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 1, bir. 408, va avea loc ședința Consiliului Științific Specializat D18.23.00.01-19 în cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM abilitat cu examinarea și susținerea tezei de doctor în politologie a doctorandului Varzari Vitalie cu tema Securitatea națională a Repu >>>>>

Susținerea tezei de doctor în politologie a doctorandei Malai Irina cu tema Место и роль национального государства в процессах глобализации

Joi, 5 aprilie 2012, ora 16:00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 1, bir. 408 va avea loc ședința Consiliului Științific Specializat D18.23.00.01-16 în cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM abilitat cu examinarea și susținerea tezei de doctor în politologie a doctorandei Malai Irina cu tema Место и роль национ >>>>>

Susţinerea tezei de doctor a dlui Igor Prisac “IMPLEMENTAREA METODEI SINERGETICE ÎN ANALIZA ŞI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI POLITIC DIN REPUBLICA MOLDOVA”

Susţinerea va avea loc la 1 martie 2012, ora 1500 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 18.23.00.01 – 17 din cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 1, et. 4, sala nr. 408). Conducător ştiinţific: ROŞCA Alexandru, doctor habilitat în filosofie, academician Referenţi oficiali: >>>>>