Archive for Teze

Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dnei Grimailo Nelea

Pe data de 19 februarie la ora 15.00, în sala 408, bdul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea: 552.08 – drept internaţional și european public din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al A.Ş.M.privind examinarea tezei de doctor în drept a dnei Grimailo Nelea cu tema: Rolul organizațiilor internaționale regionale în >>>>>

Examinarea tezei de doctor în drept a dnei. Ctitor Natalia

La „05” martie 2015, ora 15.00, în bir. 308 (Blocul AȘM mun. Chişinău, Bd-ul Ștefan cel Mare nr.1), în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema “Esența dreptului de proprietate privată și reglementarea acestuia în Republica Moldova”, la specialitatea 12.00.03(553.01)  >>>>>

Susţinerea tezei de doctor a dnei. Rotaru Raluca

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei Rotaru Raluca, conducător ştiinţific: Belecciu Ștefan, doctor în drept, conferențiar universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat  D 18.552.01 – 06, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice  al AŞM cu titlul tezei: „Dobândirea şi redobândirea cetăţeniei: teoria şi practica statelor cu sisteme de drept romano-germa >>>>>

Susţinerea tezei de doctor a dnei. Macovețchi Carolina

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei Macovețchi Carolina, conducător ştiinţific: Cușmir Marcel, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.01-05 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Cadrul legislativ şi instituţional al procesului de regionalizare în Republica Moldova din perspe >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. SULTANOV Rahim

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului Sultanov Rahim, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, dr.hab., prof.univ. în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18. 552.01 – 04 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM cu titlul tezei: „Конституционно-правовое регулирование политического участия граждан >>>>>