Archive for Teze

Susținerea tezei de doctor în științe politice a dnei Beregoi Natalia

Pretendent: Natalia BEREGOI Conducător ştiinţific: Sergiu NAZARIA, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 18.562.01 – 02 Tema tezei: „Rolul politicilor mediatice în procesul de integrare a Republicii Moldova” Specialitatea: 562.01 – Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei Data: 18 septembrie 2014,  >>>>>

Examinarea tezei de doctor în drept a dnei. GARȘTEA Nina

La 10 iulie 2014, ora 15.00, în bir. 308 (Blocul AȘM mun. Chişinău, Bd-ul Ștefan cel Mare nr.1), în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema “Regimul juridic al activității de transport auto în Republica Moldova”, la specialitatea 12.00.03 – Drept privat (drept civil), >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Petru RAILEAN

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului  Railean Petru, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.01 – 02 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Esența și importanța activității jurisdicționale în asigurarea legalității în statul de drept >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei. Carolina CATAN

JOI, 05 iunie 2014, ora 16ºº, bir. 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul: „Insolvabilitatea în dreptul fiscal”, la specialitatea : drept public (drept fiscal), elaborată de dna CATAN Carolina, conducător ştiinţific: GUȘTI >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Marian ROTARU

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului  Rotaru Marian, conducător ştiinţific: Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.02 – 01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Dreptul colectivităţilor locale la administrarea domeniului public”, la specialitatea: 552.02  Drept admi >>>>>