Archive for Teze

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Ionel Neculai POSTOLACHE

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului  Postolache Ionel Neculai, conducător ştiinţific: Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18. 552.01 – 01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Raporturile  stat-cetăţean în România şi Republica Moldova”, la specialitatea: 552.01  Dr >>>>>

Susținerea tezei de doctor în drept a dlui. Raghim SULTANOV

JOI, 05 iunie 2014, ora 14ºº, bir. 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul: „Конституционно-правовоерегулированиеполитическогоучастиягражданвосуществленииг >>>>>

Susţinere a tezei de doctor în drept (Roxana-Alina PETRARU)

Se anunţă susţinerea tezei de doctor Pretendent: Roxana-Alina PETRARU Conducător ştiinţific: Alexandru BURIAN, prof. univ. dr. habilitat Consiliul ştiinţific specializat: D 15.12.00-38 Tema tezei: „Protecția drepturilor minorităților naționale în dreptul internațional public” Specialitatea: 12.00.10- Drept internațional public Data: 30 aprilie 2014 Ora: 12:00 Local: Institutul de Cercetări Juri >>>>>

Seminar Științific de Profil (specialitatea: 12.00.10 – drept internaţional public) – GRIMAILO NELEA

Pe data de 08 aprilie, la ora 15.00, în sala 408 (Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1) va avea loc examinarea în cadrul Seminarului Științific de Profil la specialitatea: 12.00.10 – drept internaţional public a tezei de doctor în drept cu tema: Rolul organizațiilor internaționale în procesul de creare a normelor de drept internațional, elaborată de dna GRIMAILO Nelea, conducător ştiinţific: >>>>>

Seminar Ştiinţific de Profil la specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice (doctorand Sergiu Moraru)

Marți, 25 martie 2014, ora 15ºº, bir. 408, din incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în politologie a doctorandului Sergiu Moraru, cu titlul >>>>>