Archive for Teze

Susținerea referatului științific al tezei de doctor habilitat în politologie al dlui Pantelimon Varzari

Susținerea referatului științific al tezei de doctor habilitat în politologie (în baza lucrărilor publicate) al dlui Pantelimon Varzari, doctor în filosofie, conferențiar universitar   Se anunţă susţinerea referatului științific al tezei de doctor  habilitat în politologie (în baza lucrărilor publicate) Pretendent:  Varzari Pantelimon, dr. în filosofie, conf. universitar. Consultanţi ştiinţi >>>>>

Seminar Ştiinţific de Profil pentru teza de doctor habilitat în drept

La „18” martie  2014, ora 14.00, în sala nr.308, Blocul Central al Academiei de Științe (mun. Chişinău, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1), în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM va avea loc examinarea tezei de doctor habilitat în drept cu tema “ Fundamente teoretico-practice privind instituția juridică a parteneri >>>>>

SUSȚINERE: TEZĂ DE DOCTOR ÎN POLITOLOGIE

Pretendent: Mîtcu Silvia Conducător ştiinţific: Juc Victor, doctor habilitat în politologie, profesor cercetător Consiliul Știinţific Specializat: D 18-23.00.01 – 20 Tema tezei: Activități nemilitare ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în contextul transformării relațiilor internaționale postrăzboi rece Specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; inst >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei BULMAGA Olga

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei BULMAGA Olga Conducător ştiinţific: VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 15 12.00.03 – 02 Tema tezei: Măsurile organizatorico-juridice în privinţa entităţilor ce desfăşoară practici anticoncurenţiale (studiu comparat) Specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (drept antreprenorial) Data: 21 >>>>>

Seminarul Ştiinţific de Profil (specialitatea 552.01 – Drept public, drept constituţional)

Marți, 04 februarie 2014, ora 14ºº, bir. 408, din incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 552.01 – Drept public, drept constituţional în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în drept a doctorandei Macovețchi Carolina, cu titlul: „Cadrul legal şi instituţional al procesu >>>>>