Archive for Teze

Ședința seminarului științific de profil (specialitatea 23.00.04)

Joi, 06 februarie 2014, ora 13:00, bir. 408 din incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 23.00.04 – teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale, în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în ştiinţe politice a doctorandei Beregoi Natalia cu tema „ >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Frangulea Sandu

Se anunţă susţinerea tezei de doctor  Pretendent ______FRANGULEA Sandu____________________________________________ Conducător ştiinţific __ BALAN Oleg, dr. hab., prof.univ.______________________________ Consiliul ştiinţific specializat _D 15 12.00.10 – 37____________________________________ Tema tezei ______Traficul ilegal cu migranți: evoluție, tendințe, prognoze _________________ Specialitatea _ >>>>>

Ședinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 552.01 – Drept public, drept constituţional

Joi, 16 ianuarie 2014, ora 15ºº, bir. 408, din incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 552.01 – Drept public, drept constituţional în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în drept a doctorandei Dabija Tatiana, cu titlul: „Controlul constituţionalităţii-garant al suprema >>>>>

Ședința seminarului științific de profil (specialitatea 12.00.02)

Marți, 24 octombrie 2013, ora 14:00, bir. 308 din incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Șfefan cel Mare și Sfânt nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 12.00.02 – Drept public, în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în drept a competitoarei Grisciuc-Bucica Svetlana cu tema „Правовое регулирование инф >>>>>

Ședință a Seminarului Științific de Profil la specialitatea Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice

Marți, 24 decembrie 2013, ora 15 00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 1, bir. 109, Sala Argintie, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, la care va fi examinată teza de doctor în politologie a dlui Porcescu Sergiu cu tema „Impactul valorilor democr >>>>>