Archive for Teze

Susţinerea tezei de doctor a dnei Sandul Olesea

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a dnei Sandul Olesea, conducător ştiinţific: Ignatiev Vasile, doctor în drept, conferenţiar universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 15 12.00.03-01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, cu titlul: „Правовое регулирование ипотечного кредитования в Республике Молдова >>>>>

Susţinerea tezei de doctor a dnei Bobaru Ana Daniela (specialitatea – Drept public)

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei Bobaru Ana Daniela, conducător ştiinţific: Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat DH 15 12.00.02-57 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – garant al aplicării uniforme a dreptului Uniunii Europene”, >>>>>

Susţinerea tezei de doctor a dlui Chetruş Ulian (specialitatea 12.00.02 –Drept public (constituţional)

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului Chetruş Ulian, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat DH 15 12.00.02-56 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale în procesul  aplicării măsurilor de constr >>>>>

Ședința seminarului științific de profil (specialitatea 23.00.01)

Joi, 19 decembrie 2013, ora 10:00, bir. 408 din incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Șfefan cel Mare și Sfânt nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, în cadrul căreia va fi supus examinării și susținerii referatul tezei de doctor habilitat în politologie (în baz >>>>>

Susținerea tezei de doctor în drept a dlui Valeriu Kuciuk

Se anunță susţinerea publică a tezei de doctor în drept, 10 decembrie 2013 Pretendent: KUCIUK Valeriu Conducător ştiinţific: Gh.COSTACHI, doctor habilitat, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 15.12.00.02–58 din cadrul Institutului de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei în următoarea componenţă: 1. SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în drept >>>>>