Archive for Doctorat

Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Prisac Alexandru

Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Prisac Alexandru La data de 09 iunie la ora 14.00, în sala 408, bd Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea: 553.01 – drept civil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al A.Ș.M. privind examinarea tezei de doctor în drept a dlui Prisac Alex >>>>>

Susţinerea tezei de doctor habilitat în drept a dlui Kamal Makili-Aliyev

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctor habilitat în drept a dlui dr., Kamal Makili-Aliyev,consultant ştiinţific: Guceac Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, m.c., în Consiliul Ştiinţific Specializat DH 18.552.01-09 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Влияние международного права прав человек >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Terzi Nicolai

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului Terzi Nicolai, conducător ştiinţific: Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.01-07 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Garanţii constituționale ale exercitării dreptului  la libertatea opiniei și  exprimării”, la speciliata >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Pînzaru Tudor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului Pînzaru Tudor, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.01-08 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Asigurarea juridică a implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor de guvernare >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei. Comşa Ana-Maria

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei  Comşa Ana-Maria, conducător ştiinţific: Balan Oleg, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.08.-01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Operaţiunile pacificatoare ca factor de reglementare a conflictelor etnopolitice din perspectiva dreptului i >>>>>