Archive for Doctorat

Susţinerea tezei de doctor a dnei Bobaru Ana Daniela (specialitatea – Drept public)

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei Bobaru Ana Daniela, conducător ştiinţific: Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat DH 15 12.00.02-57 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – garant al aplicării uniforme a dreptului Uniunii Europene”, >>>>>

Susţinerea tezei de doctor a dlui Chetruş Ulian (specialitatea 12.00.02 –Drept public (constituţional)

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului Chetruş Ulian, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat DH 15 12.00.02-56 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale în procesul  aplicării măsurilor de constr >>>>>

Susținerea tezei de doctorat a dlui Valentin Roșca

Se anunţă susţinerea tezei de doctor: Pretendent: ROŞCA Valentin Conducător ştiinţific: OSMOCHESCU Nicolae, doctor în drept, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.10-36 din cadrul Universității de Stat din Moldova Tema tezei: ”Definirea agresiunii – problemă actuală a doctrinei şi practicii dreptului internaţional. Specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional publ >>>>>

Susținerea tezei de doctor în drept a dlui Valeriu Kuciuk

Se anunță susţinerea publică a tezei de doctor în drept, 10 decembrie 2013 Pretendent: KUCIUK Valeriu Conducător ştiinţific: Gh.COSTACHI, doctor habilitat, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 15.12.00.02–58 din cadrul Institutului de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei în următoarea componenţă: 1. SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în drept >>>>>

Susținerea tezei de doctor în sociologie a dlui Ion Mocanu

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în sociologie Pretendent:  Ion Mocanu Conducător științific: BLAJCO Vladimir, doctor habilitat în sociologie,  conferențiar universitar Consiliul Știinţific Specializat DH 18 22.00.04 – 01 în cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM. Tema tezei: ROLUL FACTORILOR SOCIALI ÎN SPORIREA ACTIVISMULUI ELECTORAL  (ÎN BAZA MATERIALELOR DIN >>>>>