Archive for Doctorat

Susținerea tezei de doctor habilitat a dnei Olga Gagauz

Se anunţă susţinerea tezei de doctor  habilitat Pretendent:  Gagauz Olga, dr. în sociologie, conferențiar cercetător. Consultanţi ştiinţifici: Timuș Andrei, doctor habilitat în economie, profesor universitar, membru corespondent al AȘM Paladi Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician al AȘM Consiliul ştiinţific specializat DH 18 22.00.03-01 în cadrul Institutului >>>>>

Ședința seminarului științific de profil (specialitatea 12.00.02)

Marți, 22 octombrie 2013, ora 15:00, bir. 408 din incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Șfefan cel Mare și Sfânt nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 12.00.02 – Drept public, în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în drept a competitoarei Grisciuc-Bucica Svetlana cu tema „Правовое регулирование инф >>>>>

Ședința seminarului științific de profil (specialitatea 23.00.01)

Joi, 17 octombrie 2013, ora 15:00, bir. 408 din incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Șfefan cel Mare și Sfânt nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în științe politice a competitoarei Mîtcu Silvia cu >>>>>

Susțineri de teze de doctor în drept

Marți, 8 octombrie, ora 13:00, în sala 408 din blocul central al Academiei de Științe a Moldovei va avea loc susținerea tezei de doctor în drept la specialitatea 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului și dreptului; istoria doctrinelor politice și de drept a dnei. Merei Luminița Eleni cu tema „Regimul juridic al sistemului penitenciar în România în a doua jumătate a secolului XIX- >>>>>

Examene de specialitate pentru admitere la doctorat

Desfășurarea examenelor de specialitate pentru admitere la doctorat. Examenele de specialitate pentru admitere la doctorat se vor desfășura marți, 1 octombrie 2013, în blocul central al Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1, orele 9:00 – 11:00, după cum urmează: 1. Specialitatea 23.00.01 - Teoria, metodologia și istoria politologiei, instituții și procese politic >>>>>