Archive for Doctorat

Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Crasnobaev Adrian

La data de 20 martie la ora 14.00, în sala 408, bd Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea: 552.01 – drept constituțional din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al A.Ş.M.privind examinarea tezei de doctor în drept a dlui Crasnobaev Adrian cu tema: Protecția dreptului fundamental al omului la un mediu înconjurător s >>>>>

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor, Ediția a IV

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”, Ediția a IV își va desfășura lucrările pe 10 martie 2015, în incinta Bibliotecii Științifice Centrale “Andrei Lupan”, începînd cu ora 9.00.  Organizatorii Conferinței – Universitatea Academiei de Știință a Moldovei și școlile doctorale >>>>>

Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dnei Grimailo Nelea

Pe data de 19 februarie la ora 15.00, în sala 408, bdul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea: 552.08 – drept internaţional și european public din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al A.Ş.M.privind examinarea tezei de doctor în drept a dnei Grimailo Nelea cu tema: Rolul organizațiilor internaționale regionale în >>>>>

Examinarea tezei de doctor în drept a dnei. Ctitor Natalia

La „05” martie 2015, ora 15.00, în bir. 308 (Blocul AȘM mun. Chişinău, Bd-ul Ștefan cel Mare nr.1), în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema “Esența dreptului de proprietate privată și reglementarea acestuia în Republica Moldova”, la specialitatea 12.00.03(553.01)  >>>>>

Susținerea tezei de doctor în drept a dnei. Grişciuc-Bucica Svetlana

Se anunţă susţinerea tezei de doctor Pretendent :Grişciuc-Bucica Svetlana Conducător ştiinţific: Smochină Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 18.552.05-01 din cadrul Institutului de Cercetări  Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Tematezei: Правовое регулирование информационной безопа >>>>>