Archive for Doctorat

Susţinerea tezei de doctor a dnei. Rotaru Raluca

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei Rotaru Raluca, conducător ştiinţific: Belecciu Ștefan, doctor în drept, conferențiar universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat  D 18.552.01 – 06, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice  al AŞM cu titlul tezei: „Dobândirea şi redobândirea cetăţeniei: teoria şi practica statelor cu sisteme de drept romano-germa >>>>>

Susţinerea tezei de doctor a dnei. Macovețchi Carolina

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei Macovețchi Carolina, conducător ştiinţific: Cușmir Marcel, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.01-05 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Cadrul legislativ şi instituţional al procesului de regionalizare în Republica Moldova din perspe >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. SULTANOV Rahim

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului Sultanov Rahim, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, dr.hab., prof.univ. în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18. 552.01 – 04 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM cu titlul tezei: „Конституционно-правовое регулирование политического участия граждан >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. TERZI Nicolae

MARȚI, 23 decembrie 2014, ora 14ºº, bir. 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul: „Garanții constituționale privind dreptul la libera exprimare a opiniei”, la specilaitatea: 552.01 – Drept constituțional, elaborată de dl TE >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. PÎNZARU Tudor

MARȚI, 23 decembrie 2014, ora 12ºº, bir. 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul: „Particularitățile juridice ale implicării cetățeanului în procesul decizional”, la specilaitatea: 552.01 – Drept constituțional, elaborat >>>>>