Archive for Doctorat

Susținerea tezei de doctor în științe politice a dnei. GROSU Ruslana

SUSȚINERE A TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE POLITICE Pretendent: Grosu Ruslana Conducător științific: Juc Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător Consiliul Științific Specializat: D 18-562.01 – 04 Tema tezei: Evoluția relațiilor Republicii Moldova cu statele musulmane Specialitatea: 562.01 – Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației Data: 29 >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei. CATAN Carolina

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept  Pretendent: CATAN Carolina Conducător ştiinţific: GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferențiar universitar Referenţi oficiali: 1. BÎRGĂU Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar 2. ARMEANIC Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar Componenţa consiliului ştiinţific specializat: 1. COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habi >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. DOGA Anatol

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept elaborată de către domnul DOGA Anatol, conducător științific: CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT: 1. BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 2. VIZDOAGĂ Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 3. GHEORGIŢĂ >>>>>

Susținerea tezei de doctor în științe politice a dlui. Sergiu Porcescu

SUSȚINERE A TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE POLITICE Pretendent: Porcescu Sergiu Conducător ştiinţific: Roșca Alexandru, academician, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar Consultant ştiinţific: Guceac Ion, membru corespondent, doctor habilitat în drept, profesor universitar Consiliul Știinţific Specializat: D 18-561.01 – 03 Tema tezei: Impactul valorilor democratice europene și a >>>>>

AVIZ – examene de admitere la studii de doctorat

Miercuri, 01.10.2014, ora 9.00 în incinta AȘM, bloc central, bd. Ștefan cel Mare, nr.1  vor avea loc examenele de specialitate pentru admiterea la studii de doctorat 541.02 – Structura socială, instituții și procese sociale  – et.III, aud.310 1.         Ciobanu Elvira 2.         Zolotariov Ala 3.         Deleu Ecaterina 551.01. – Teoria generală a dreptului – >>>>>