Archive for Doctorat

Susținerea tezei de doctor în științe politice a dnei Beregoi Natalia

Pretendent: Natalia BEREGOI Conducător ştiinţific: Sergiu NAZARIA, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 18.562.01 – 02 Tema tezei: „Rolul politicilor mediatice în procesul de integrare a Republicii Moldova” Specialitatea: 562.01 – Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei Data: 18 septembrie 2014,  >>>>>

Aviz pentru doctoranzii Institutului

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM vă prezintă informația referitor la organizarea seminarelor despre metodele moderne de cercetare pe specialiăți. Download (DOCX, 19KB) >>>>>

Examinarea tezei de doctor în drept a dnei. GARȘTEA Nina

La 10 iulie 2014, ora 15.00, în bir. 308 (Blocul AȘM mun. Chişinău, Bd-ul Ștefan cel Mare nr.1), în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema “Regimul juridic al activității de transport auto în Republica Moldova”, la specialitatea 12.00.03 – Drept privat (drept civil), >>>>>

Susținerea examenelor de doctorat

Marți 3 iunie, ora 9:00, în din blocul central al Academiei de Științe a Moldovei, va avea loc susținerea examanelor de doctorat, testările și colocviile la specialități. 551.01 – Teoria generală a dreptului – sala 308 552 – Drept public – sala 408 553 – Drept privat – sala 308 554 – Drept penal – sala 308 552.08 – Drept internațional public – s >>>>>

Conferința științifică internațională a doctoranzilor și tinerilor cercetători „Consolidarea statului de drept al Republicii Moldova în contextul evoluției sistemului internațional și proceselor integraționiste”

Avem plăcerea de a Vă invita să participați la Conferința științifică internațională a doctoranzilor și tinerilor cercetători, ediția a VIII-a. Consolidarea statului de drept al Republicii Moldova în contextul evoluției sistemului internațional și proceselor integraționiste, care se va desfășura marți, 3 iunie 2014, cu începere de la ora 1100, în sediul central al Academiei de Științe a M >>>>>