Archive for Doctorat

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Petru RAILEAN

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului  Railean Petru, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.01 – 02 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Esența și importanța activității jurisdicționale în asigurarea legalității în statul de drept >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei. Carolina CATAN

JOI, 05 iunie 2014, ora 16ºº, bir. 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul: „Insolvabilitatea în dreptul fiscal”, la specialitatea : drept public (drept fiscal), elaborată de dna CATAN Carolina, conducător ştiinţific: GUȘTI >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Marian ROTARU

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului  Rotaru Marian, conducător ştiinţific: Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.02 – 01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Dreptul colectivităţilor locale la administrarea domeniului public”, la specialitatea: 552.02  Drept admi >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Ionel Neculai POSTOLACHE

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului  Postolache Ionel Neculai, conducător ştiinţific: Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18. 552.01 – 01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Raporturile  stat-cetăţean în România şi Republica Moldova”, la specialitatea: 552.01  Dr >>>>>

Susținerea tezei de doctor în drept a dlui. Raghim SULTANOV

JOI, 05 iunie 2014, ora 14ºº, bir. 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul: „Конституционно-правовоерегулированиеполитическогоучастиягражданвосуществленииг >>>>>