Archive for Evenimente

Susținerea tezei de doctor în politologie a doctorandei Malai Irina cu tema Место и роль национального государства в процессах глобализации

Joi, 5 aprilie 2012, ora 16:00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 1, bir. 408 va avea loc ședința Consiliului Științific Specializat D18.23.00.01-16 în cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM abilitat cu examinarea și susținerea tezei de doctor în politologie a doctorandei Malai Irina cu tema Место и роль национ >>>>>

Susţinerea tezei de doctor a dlui Igor Prisac “IMPLEMENTAREA METODEI SINERGETICE ÎN ANALIZA ŞI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI POLITIC DIN REPUBLICA MOLDOVA”

Susţinerea va avea loc la 1 martie 2012, ora 1500 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 18.23.00.01 – 17 din cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 1, et. 4, sala nr. 408). Conducător ştiinţific: ROŞCA Alexandru, doctor habilitat în filosofie, academician Referenţi oficiali: >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe politice a dlui Ejov Alexandr «Влияние политического имиджа на электоральный процесс», la specialitatea 23.00.01- Teoria, metodologia şi istoria politologiei, instituţii şi procese politice

INFORMAŢIA privind componenţa C.Ş.S., referenţii oficiali, conducătorul ştiinţific, data, ora şi locul susţinerii tezei de doctor în ştiinţe politice a doctorandului Ejov Alexandr Conform Ordinului nr. 626/C.Ş.S. din 28 decembrie 2011 a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare în cadrul AŞM s-a format Consiliul Ştiinţific Specializat DH 18 - 23.00.01-18, abilitat cu dreptul de a organi >>>>>

MASĂ ROTUNDĂ Criza politică și criza constituțională: impactul asupra societății

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei are onoarea de a Vă invita să participaţi la şedinţa Mesei Rotunde: Criza politică și criza constituțională: impactul asupra societății organizată la 14 februarie 2012, în Sala Argintie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, et. 1 Începutul la ora 10.00 INVITATIE >>>>>

Ediția a IV-a a Congresului sociologic al Rusiei „Sociologia în sistemul de conducere științifică a societății”

congress RU 2-4 feb La data de 2-4 februarie 2012 a avut loc ediția a IV-a a Congresului sociologic al Rusiei intitulat „Sociologia în sistemul de conducere științifică a societății”. La acest eveniment din Rusia, or. Moscova a participat Șeful Secției Sociologie al Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM dl.Victor MOCANU, doctor conferențiar, care a prezentat în plenul ședinței congresului co >>>>>