Archive for Evenimente

Activitatea științifică și inovațională în anul 2011 a subdiviziunilor din cadrul IIEȘP al AȘM

La 15 decembrie 2011 a avut loc Ședința lărgită a Consiliului Științific în comun cu colectivul Institutului în cadrul căreia au fost audiate Rapoartele privind Activitatea științifică și inovațională în anul 2011 a subdiviziunilor IIEȘP al AȘM. În rezultatul audierii Rapoartelor și expunerii opiniilor pe marginea lor, în anul de referință sa constat o îmbunătățire calitativă și cantita >>>>>

Masa rotundă: Speranţa de viaţă şi cauzele de deces în Republica Moldova

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM Vă invita să participaţi la masa rotundă „Speranţa de viaţă şi cauzele de deces în Republica Moldova”, care va avea loc la 8 decembrie 2011, ora 10.00, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare, 1, et. 2, Sala Mică) >>>>>

MASA ROTUNDĂ: STRATIFICAREA SOCIALĂ ÎN CONDIȚIILE TRANSFORMĂRII SOCIETĂȚII MOLDOVENEȘTI

Secția Sociologie a Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM organizează masa rotundă Stratificarea socială în condițiile transformării societății moldovenești Masa Rotundă va avea loc la 22 noiembrie 2011, ora 14.00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare,1 , et. 2, Sala Mică) Înregistrarea participanților: 13.30 – 13.55 Desfășurarea lucrărilo >>>>>

Simpozionul științific: Interferențe teoretico-practice în procesul valorificării opțiunii europene a Republicii Moldova

Institutul Integrare Europeană și Științe Politice Vă invită să participați la lucrările Simpozionului științific cu participare internațională: „Interferențe teoretico-practice în procesul valorificării opțiunii europene a Republicii Moldova” Lucrările simpozionului se vor desfășura în zilele de 11-12 noiembrie, cu începere de la ora 11.00 în Sala Mică de conferințe a Academiei de Ști >>>>>

Masa Rotundă: Consolidarea interacțiunii dinte stat și societatea civilă din perspectiva de integrare europeană a Republicii Moldova

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei are o deosebită onoare de a Vă invita să participaţi la şedinţa Mesei Rotunde Consolidarea interacțiunii dinte stat și societatea civilă din perspectiva de integrare europeană a Republicii Moldova organizată la 10 noiembrie 2011, Sala 315, et. 3 Începutul la ora 10.00 În speranţa că veţi accepta această inv >>>>>