Archive for Evenimente

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Terzi Nicolai

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului Terzi Nicolai, conducător ştiinţific: Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.01-07 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Garanţii constituționale ale exercitării dreptului  la libertatea opiniei și  exprimării”, la speciliata >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Pînzaru Tudor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului Pînzaru Tudor, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.01-08 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Asigurarea juridică a implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor de guvernare >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei. Comşa Ana-Maria

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei  Comşa Ana-Maria, conducător ştiinţific: Balan Oleg, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.08.-01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Operaţiunile pacificatoare ca factor de reglementare a conflictelor etnopolitice din perspectiva dreptului i >>>>>

Conferința internațională: Dezvoltarea si cooperarea în Europa Centrala si de Est in contextul geopolitic actual

Centrul Cercetări Politice și Relații Internationale al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe din Moldova  (Chișinău) Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului National de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu” al Academiei Romane  (București) Institutul de Filosofie al Academiei Naționale de Științe  din Belarus (Minsk) Vă >>>>>

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor, Ediția a IV

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”, Ediția a IV își va desfășura lucrările pe 10 martie 2015, în incinta Bibliotecii Științifice Centrale “Andrei Lupan”, începînd cu ora 9.00.  Organizatorii Conferinței – Universitatea Academiei de Știință a Moldovei și școlile doctorale >>>>>