Archive for Evenimente

Ziua Mondială a Filosofiei 2011

Sectorul Filosofie organizează Conferinţa Ştiinţifică Filosofia şi perspectiva umană consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei Ediţia IX, 17 noiembrie, Academia de Științe a Moldovei, Sala Mică, et.2 Program >>>>>

Diplome de mențiune acordate Institutului Integrare Europeană și Științe Politice la Târgul Internațional de Carte Științifică și Didactică, Ediția I-a, 10-13 octombrie 2011

MORARU, V. (coord.) Republica Moldova: provocările migraţiei / seria Migraţia: Probleme şi oportunităţi. Ch.: Ştiinţa, 2010, 147 p., ISBN 978-9975-67-744-8. Studiul propus publicului este rezultatul unor cercetări științifice profunde a fenomenului migrațional și inaugurează – Seria Migrația: probleme și oportunități. Pe fondul extinderii fluxurilor migraționale din ultimii ani și acutizări >>>>>

Andrei Timuş – întemeietorul Şcolii Sociologice din Republica Moldova

Cu prilejul împlinirii onorabilei vârste de 90 de ani a dlui Andrei TIMUŞ, membru corespondent al AŞM, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei organizează pe data de 18 octombrie 2011, orele 15.00, Sala mică, bd. Ştefan cel Mare, nr. 1, o manifestare dedicată omagierii renumitului sociolog din Republica Moldova. În cadrul manifestării va fi organizată o >>>>>

29 septembrie: Susţinerea tezei de doctor a dlui Veceaslav Ungureanu “Interesele geopolitice ale marilor puteri și impactul lor asupra securității naționale a Republicii Moldova” la specialitatea 23.00.01

Teza a fost elaborată în Secţia Ştiinţe Politice al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Conducător ştiinţific: JUC Victor, doctor în filozofie, conferenţiar universitar. Referenţi oficiali: NAZARIA Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe politice, conferenţiar universitar; MANOLACHE Constantin, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar univer >>>>>

Reportaj Foto: Simpozionul Gheorghe Bobână

Response code is 404 >>>>>