Archive for Evenimente

Întîlnirea cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse

Astăzi, 10 decembrie 2009, in cadrul Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM a avut loc Masa Rotundă cu genericul “Relaţiile Republicii Moldova cu Federaţia Rusă: starea actuală şi perspective” la care a participat Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse, Excelenţa Sa dl. Valerii Kuzimin. Pe parcursul discuţiei s-a făcut o trecere în Revistă >>>>>

Întîlnirea cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ucrainei.

La data de 24 noiembrie 2009 colectivul Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice a avut o întîlnire cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ucrainei, Excelenţa Sa dl. Serghii Pyrozhkov. În cadrul întîlnirii printre multiplele probleme abordate au fost puse în discuţie problemele actuale şi perspectiva colaborării în diferite domenii şi la diferite nivele ale Republicii Moldova >>>>>

Masa Rotundă cu genericul: „Tinerii cercetători şi societatea bazată pe cunoaştere”

A V I Z În decada a treia a lunii ianuarie 2010 (data va fi precizată pe pagina electronică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al A.Ş.M.: www.iiesp.asm.md) I.I.E.Ş.P. al A.Ş.M. organizează Masa Rotundă cu genericul „Tinerii cercetători şi societatea bazată pe cunoaştere” cu lansarea unui volum aparte („Materialele…”) cu tezele ştiinţifice ale doctoranzilor >>>>>

Rezoluţia conferinţei ştiinţifice internaţionale “Probleme social-economice ale dezvoltării comunităţilor rurale”

REZOLUŢIA Conferinţei ştiinţifice internaţionale “Probleme social-economice ale dezvoltării comunităţilor rurale”, Chişinău, 19 noiembrie 2009 >>>>>

Adunarea anuală a Asociaţiei Sociologilor şi Demografilor din Moldova

Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Moldova are deosebita onoare să Vă invite la Adunarea anuală, care va avea loc joi, 19 noiembrie 2009, orele 15:30 în Sala mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.1) >>>>>