Archive for Evenimente

Întîlnirea cu membrul Academiei de Științe din Austria (Viena)

Astăzi, 19 mai 2009, ora 14:00 a avut loc întîlnirea cu dl Serghei SCHERBOV, șef Sector de Cercetări ai Dinamicii și Prognozării Populației, Institutul de Demografie din Viena, Academia de Științe a Austriei. Domeniile de Cercetare discutate: Proiectarea demografică Prognoze ale Populației Dezvoltarea soft-urilor demografice Aplicarea statisticii în demografie Cercetări de monitorizare demografic >>>>>

Comemorarea membrului corespondent al AȘM Alexandru ZAVTUR

La comemorarea membrului corespondent al AȘM Alexandru ZAVTUR (80 de ani de la naştere) au participat: 1) Preşedintele Republicii Moldova - dl Petru LUCINSCHI 2) Rudele dlui Al. ZAVTUR: - soţia – dna Ludmila ZAVTUR; - sora - dr. conf. Claudia ZAVTUR, - precum şi verii, verişoarele, cumnaţii şi nepoţii lui Al. ZAVTUR 3) Profesori de la USM, inclusiv - de la Facultatea Relaţii Internaţion >>>>>

Comemorare – Alexandru ZAVTUR

Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei organizează ședința de comemorare a membrului corespondent al AȘM Alexandru ZAVTUR (80 de ani de la naștere), care se va desfășura la 14 mai 2009, ora 15:00, sala mică, et. 2, bd. Ștefan cel Mare, 1 (sediul central al AȘM). >>>>>

Conferință științifică internațională

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei organizează Conferinţă ştiinţifică internaţională cu genericul „Sistemul politic din Republica Moldova şi puterea de stat: evoluţie şi perspective”, care va avea loc la 8 octombrie 2009, ora 10.00, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare, 1, Sala mică, et. 2). REZOLUŢIA Conferin >>>>>

Mese rotunde

Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei în cooperare cu Direcția Integrare Europeană și Cooperare Internațională a Academiei de Științe a Moldovei organizează două mese rotunde cu genericul: “Consiliul Europei – promotor al democrației”, care se va desfășura la 5 mai 2009, ora 10.00-12.00, sala mică, et. 2, bd. Ștefan cel Mare, >>>>>