Archive for Evenimente

Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei. Tatiana DABIJA

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei Dabija Tatiana, conducător ştiinţific: Arseni Alexandru, doctor în drept, conferențiar universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18. 552.01 – 03 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Controlul constituționalității legilor – garanție juridică a supremației constituției”, la specialita >>>>>

Susţinerea tezei de doctor habilitat în drept a dnei. Diana Scobioală

Pretendent – SCOBIOALĂ DIANA, dr. în drept, conf.univ. Consultant ştiinţific - Oleg Balan, dr. hab. drept, prof.univ. Consiliul ştiinţific specializat DH 18.552.08-01 Tema tezei - „Esenţa şi efectele actului jurisdicţional internaţional” Specialitatea - 552.08. Drept internaţional şi european public Data - 29 august 2014 Ora - 12.00 Local - Academia de Ştiinţe a Moldovei, bd. Şt >>>>>

Susținerea tezei de doctor în științe politice a dnei Beregoi Natalia

Pretendent: Natalia BEREGOI Conducător ştiinţific: Sergiu NAZARIA, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 18.562.01 – 02 Tema tezei: „Rolul politicilor mediatice în procesul de integrare a Republicii Moldova” Specialitatea: 562.01 – Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei Data: 18 septembrie 2014,  >>>>>

Conferința științifică internațională a doctoranzilor și tinerilor cercetători „Consolidarea statului de drept al Republicii Moldova în contextul evoluției sistemului internațional și proceselor integraționiste”

Avem plăcerea de a Vă invita să participați la Conferința științifică internațională a doctoranzilor și tinerilor cercetători, ediția a VIII-a. Consolidarea statului de drept al Republicii Moldova în contextul evoluției sistemului internațional și proceselor integraționiste, care se va desfășura marți, 3 iunie 2014, cu începere de la ora 1100, în sediul central al Academiei de Științe a M >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Petru RAILEAN

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului  Railean Petru, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.01 – 02 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Esența și importanța activității jurisdicționale în asigurarea legalității în statul de drept >>>>>