Archive for Evenimente

Procesele de democratizare în Republica Moldova, discutate în cadrul unei Conferinţe internaţionale

La 20 mai 2014, şi-a ţinut lucrările Conferinţa internaţională ştiinţifică-practică „Procese de democratizare în Republica Moldova: realităţi, tendinţe, perspective”, care a avut loc la Institutul Muncii din Chişinău. Evenimentul a fost organizat de Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AŞM în colaborare cu  Filiala din Chişinău a Institutul internațional de monitorizare a dezv >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei. Carolina CATAN

JOI, 05 iunie 2014, ora 16ºº, bir. 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul: „Insolvabilitatea în dreptul fiscal”, la specialitatea : drept public (drept fiscal), elaborată de dna CATAN Carolina, conducător ştiinţific: GUȘTI >>>>>

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Procese de democratizare în Republica Moldova: realități, tendințe, perspective’’

La data de 20 mai 2014, ora 10.00, la Institutul Muncii (str. Zimbrului 10, et. 2, Sala nr. 5) va avea loc Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Procese de democratizare în Republica Moldova: realități, tendințe, perspective’’. Evenimentul este organizat de Filiala din Chişinău a Institutul internațional de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Marian ROTARU

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului  Rotaru Marian, conducător ştiinţific: Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.02 – 01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Dreptul colectivităţilor locale la administrarea domeniului public”, la specialitatea: 552.02  Drept admi >>>>>

Susținerea tezei de doctor în drept a dlui. Raghim SULTANOV

JOI, 05 iunie 2014, ora 14ºº, bir. 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul: „Конституционно-правовоерегулированиеполитическогоучастиягражданвосуществленииг >>>>>