Archive for Evenimente

SUSȚINERE: TEZĂ DE DOCTOR ÎN POLITOLOGIE

Pretendent: Mîtcu Silvia Conducător ştiinţific: Juc Victor, doctor habilitat în politologie, profesor cercetător Consiliul Știinţific Specializat: D 18-23.00.01 – 20 Tema tezei: Activități nemilitare ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în contextul transformării relațiilor internaționale postrăzboi rece Specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; inst >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a doamnei Elena BUGUȚA

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept elaborată de către doamna BUGUȚA Elena, conducător științific: Viorel V. BERLIBA, conferențiar universtar, doctor în drept.   COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT: BARBĂNEAGRĂ Alexei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar OSOIANU Tudor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar CUŞNIR Valeriu, >>>>>

Activitatea științifică și inovațională a ICJP în anul 2013

La 17 decembrie 2013, în cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM a avut loc ședința lărgită a Consiliului Științific Provizoriu în comun cu colectivul Institutului la care a participat conducerea AȘM – dl. președinte, acad. Gheorghe Duca, dl. vice-președinte, mem. cor. Ion Guceac, dl. coordonator al SȘSE dr. hab., prof univ. Victor Moraru. La ședință au fost audiate rapo >>>>>

Ședința seminarului științific de profil (specialitatea 12.00.02)

Marți, 24 octombrie 2013, ora 14:00, bir. 308 din incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Șfefan cel Mare și Sfânt nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 12.00.02 – Drept public, în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în drept a competitoarei Grisciuc-Bucica Svetlana cu tema „Правовое регулирование инф >>>>>

Susţinerea tezei de doctor a dnei Sandul Olesea

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a dnei Sandul Olesea, conducător ştiinţific: Ignatiev Vasile, doctor în drept, conferenţiar universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 15 12.00.03-01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, cu titlul: „Правовое регулирование ипотечного кредитования в Республике Молдова >>>>>