Archive for Evenimente

Susţinerea tezei de doctor a dnei Bobaru Ana Daniela (specialitatea – Drept public)

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei Bobaru Ana Daniela, conducător ştiinţific: Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat DH 15 12.00.02-57 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – garant al aplicării uniforme a dreptului Uniunii Europene”, >>>>>

Susţinerea tezei de doctor a dlui Chetruş Ulian (specialitatea 12.00.02 –Drept public (constituţional)

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului Chetruş Ulian, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat DH 15 12.00.02-56 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale în procesul  aplicării măsurilor de constr >>>>>

Ședința seminarului științific de profil (specialitatea 23.00.01)

Joi, 19 decembrie 2013, ora 10:00, bir. 408 din incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Șfefan cel Mare și Sfânt nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, în cadrul căreia va fi supus examinării și susținerii referatul tezei de doctor habilitat în politologie (în baz >>>>>

Susținerea tezei de doctorat a dlui Valentin Roșca

Se anunţă susţinerea tezei de doctor: Pretendent: ROŞCA Valentin Conducător ştiinţific: OSMOCHESCU Nicolae, doctor în drept, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.10-36 din cadrul Universității de Stat din Moldova Tema tezei: ”Definirea agresiunii – problemă actuală a doctrinei şi practicii dreptului internaţional. Specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional publ >>>>>

Lansarea de carte „Labirintul Destinului”, autor Mircea SNEGUR, primul Preşedinte al Republicii Moldova

Vă invităm să participați la evenimentul lansării de carte „Labirintul Destinului” (şase volume), autor Mircea SNEGUR, primul Preşedinte al Republicii Moldova, care va avea loc, marţi, 10 decembrie 2013, ora 11:00, în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1). La manifestarea organizată de către Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM sunt inv >>>>>