Archive for Editoriale

Propunerile Academiei de Științe a Moldovei pentu Guvern la cele mai relevante provocări pentru Republica Moldova în 2015

2015-02-01 Nr. Provocări Acțiuni 1. „Calitatea” guvernării țării. Lipsa consensului pentru formarea noului guvern în termeni rezonabili, consecințele apărute privind aprobarea bugetului țării, politica valutară, sectorul financiar-bancar etc., neîndeplinirea promisiunilor electorale privind depolitizarea organelor de drept, mimarea reformelor în justiție, procuratură, toleranța corup >>>>>

Propunerile Academiei de Științe a Moldovei la programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2015-2018

2015-02-02 1. EDUCAȚIE Obiective de guvernare:  1. Orientarea procesului educațional spre obținerea competențelor și specializarea inteligentă. 2. Promovarea dimensiunii europene în cadrul procesului educațional-formativ. 3. Orientarea spre învățământul dual și majorarea ponderii învățământului vocațional-tehnic. 4. Creșterea performanței educaționale prin aplicarea cercetării științ >>>>>

Studiu: 15 provocări pentru Republica Moldova în 2015

Transformările sociale, politice și economice prin care trece Republica Moldova de rând cu progresele înregistrate sunt însoțite și de anumite riscuri și provocări care solicită o atenție sporită, dat fiind necesitatea cunoașterii acestora în vederea prevenirii și diminuării consecințelor. În opinia savanților cele mai relevante provocări pentru Republica Moldova în anul 2015 sunt: 1. „Calita >>>>>

Studiu: Oscilațiile cursului valutar în Federația Rusă – factor de impact asupra migranților din Republica Moldova

Deprecierea rublei rusești n-a degenerat într-o criză financiară profundă în Federația Rusă, avînd repercusiuni în Comunitatea Statelor Independente, însă a creat panică și incertitudine din cauza fluctuațiilor cursului de schimb, solicitînd din partea instituțiilor financiar-bancare din Rusia intervenții substanțiale pe piața monetară pentru a readuce calmul și încrederea, dacă mai pot fi r >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Ionel Neculai POSTOLACHE

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului  Postolache Ionel Neculai, conducător ştiinţific: Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18. 552.01 – 01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Raporturile  stat-cetăţean în România şi Republica Moldova”, la specialitatea: 552.01  Dr >>>>>