Archive for Editoriale

Noi aparitii editoriale – 2012

Maiatnik migratii Республика Молдова: осмысление миграции Миграция является в современном обществе одним из характернейших феноменов, глубоко затрагивающих, как повседневную жизнь, так и перспективы развития человечества. Статистические данн >>>>>

Publicații ştiinţifice ale Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice editate în perioada anului 2011

Cercetările științifice desfășurate în cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice au fost valorificate în publicații științifice importante, oferind societății abordări și viziuni noi în sferele studiilor europene, științelor politice, filosofiei, sociologiei și demografiei. Printre cele mai relevante publicații științifice ale anului de referință poate fi menționată >>>>>

Colaborări editoriale

001 Din anul 2011 Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al ASM este co-fondatorul revistei științifice internaționale „Law and politology” (Право и политология). Revista este editată în comun cu Institutul Drepturilor Omului al Academiei Naționale de Științe din Azerbaidjan și Academia de Științe „Gelati” din Georgia sub îngrijirea unui Consiliu Coordonator Științ >>>>>

Diplome de mențiune acordate Institutului Integrare Europeană și Științe Politice la Târgul Internațional de Carte Științifică și Didactică, Ediția I-a, 10-13 octombrie 2011

MORARU, V. (coord.) Republica Moldova: provocările migraţiei / seria Migraţia: Probleme şi oportunităţi. Ch.: Ştiinţa, 2010, 147 p., ISBN 978-9975-67-744-8. Studiul propus publicului este rezultatul unor cercetări științifice profunde a fenomenului migrațional și inaugurează – Seria Migrația: probleme și oportunități. Pe fondul extinderii fluxurilor migraționale din ultimii ani și acutizări >>>>>

Andrei Timuş – întemeietorul Şcolii Sociologice din Republica Moldova

Cu prilejul împlinirii onorabilei vârste de 90 de ani a dlui Andrei TIMUŞ, membru corespondent al AŞM, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei organizează pe data de 18 octombrie 2011, orele 15.00, Sala mică, bd. Ştefan cel Mare, nr. 1, o manifestare dedicată omagierii renumitului sociolog din Republica Moldova. În cadrul manifestării va fi organizată o >>>>>