Archive for Editoriale

Puterea politică şi coeziunea socială în Republica Moldova din perspectiva integrării europene

Aprobată şi recomandată pentru editare de Consiliul ştiinţific al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Recenzent: Victor Saca, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar Coordonator ştiinţific: academician Alexandru Roşca Redactor: Tamara Osmochescu Responsabil de ediţie: doctor în filozofie Pantelimon Varzari Autorii poartă în >>>>>

Lansarea cărţii “PR-ul politic şi comunicarea de criză în Republica Moldova, 2009-2010” de Aurelia Peru-Balan

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice (IIEŞP) al AŞM a lansat recent o lucrare de pionierat în Republica Moldova şi anume: “PR-ul politic si comunicarea de criza în Republica Moldova, 2009-2010”, semnată de Aurelia Peru-Balan, jurnalist, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific coordonator în cadrul IIEŞP, membru al Consiliului de Observatori a >>>>>

Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice – 2010

>>>>>

Buletinul „Populaţie şi Dezvoltare”

Cercetătorii ştiinţifici ai Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, Sectorul Demografie dr. Gagauz Olga, dr. Buciuceanu-Vrabie Mariana şi tînăra cercetătoare ştiinţifică Penina Olga au contribuit la elaborarea Buletinului trimestrial „Populaţie şi Dezvoltare”, inclusiv prima şi a doua ediţie din anul curent. Buletinul oferă informaţii despre populaţie, fiind un instrument util >>>>>

Lansarea monografiei „Îmbătrînirea populaţiei în Republica Moldova: consecinţe economice şi sociale”

Lansarea monografiei „Îmbătrînirea populaţiei în Republica Moldova: consecinţe economice şi sociale”, autori Gh.Paladi, O.Gagauz, O.Penina La 11 martie curent în Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei a avut loc prezentarea monografiei „Îmbătrînirea populaţiei în Republica Moldova: consecinţe economice şi sociale” elaborată de  colectivul de autori: academicianul Gheorghe >>>>>