Archive for Manifestări științifice

Conferinţa Ştiinţifică: Filosofia şi perspectiva umană (ed.VIII, ZMF 2010)

Prin adoptarea în 2002 la sesiunea a 169-a UNESCO a Strategiei în Filosofie se încearcă o revigorare a ponderii acesteia în lumea contemporană. În rezultatul dezbaterilor şi adoptării Strategiei UNESCO în Filosofie s-a convenit să se declare a treia zi de joi a lunii noiembrie – Ziua Mondială a Filosofiei. Începând cu anul 2003 Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept, actualmente Insti >>>>>

MASĂ ROTUNDĂ – Alegerile şi democraţia: potenţialul politic al sistemelor electorale

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Fundaţia pentru promovarea reformelor în domeniul justiţiei, securităţii şi apărării şi Institutul European de Studii Politice din Moldova Vă invita să participaţi la şedinţa mesei rotunde Alegerile şi democraţia: potenţialul politic al sistemelor electorale 11 noiembrie 2010, la ora 10.00, în incinta Aca >>>>>

Conferinţă ştiinţifică internaţională “Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european” – 8 octombrie 2010

Programul şi rezumatele Conferinţei ştiinţifice internaţionale “Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european” din 8 octombrie 2010 pot fi accesate aici. >>>>>

Scrisoare de intentie: Ziua Mondială a Filosofiei – 18 noiembrie

Sectorul Filosofie, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM în colaborare cu Asociaţia pentru Filosofie din Republica Moldova şi Facultatea Istorie şi Filosofie a USM organizează Sesiunea Ştiinţifică „Filosofia şi perspectiva umană”, consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, ediţia a VIII-a. Termenul limită de prezentare a titlurilor comunicărilor însoţite de un rezumat (100 cuvinte) 4 no >>>>>

Manifestări ştiinţifice preconizate a fi organizate în anul 2010

I. Conferinţă ştiinţifică internaţională: 1.    Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european                  – 8 octombrie 2010. II. Conferinţe naţionale: 1.    Tinerii cercetători şi societatea bazată pe cunoaştere – 4 martie 2010. >>>>>