Archive for Manifestări științifice

Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale: “Probleme social-economice ale dezvoltării comunităţilor rurale” din 19.11.2009

>>>>>

Monografie – “Îmbătrînirea populaţiei în Republica Moldova: consecinţe economice şi sociale”

>>>>>

Manifestări ştiinţifice preconizate a fi organizate în anul 2010

I. Conferinţă ştiinţifică internaţională: 1.    Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european                  – 8 octombrie 2010. II. Conferinţe naţionale: 1.    Tinerii cercetători şi societatea bazată pe cunoaştere – 4 martie 2010. >>>>>

Întîlnirea cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse

Astăzi, 10 decembrie 2009, in cadrul Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM a avut loc Masa Rotundă cu genericul “Relaţiile Republicii Moldova cu Federaţia Rusă: starea actuală şi perspective” la care a participat Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse, Excelenţa Sa dl. Valerii Kuzimin. Pe parcursul discuţiei s-a făcut o trecere în Revistă >>>>>

Întîlnirea cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ucrainei.

La data de 24 noiembrie 2009 colectivul Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice a avut o întîlnire cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ucrainei, Excelenţa Sa dl. Serghii Pyrozhkov. În cadrul întîlnirii printre multiplele probleme abordate au fost puse în discuţie problemele actuale şi perspectiva colaborării în diferite domenii şi la diferite nivele ale Republicii Moldova >>>>>