Archive for Manifestări științifice

Masa Rotundă cu genericul: „Tinerii cercetători şi societatea bazată pe cunoaştere”

A V I Z În decada a treia a lunii ianuarie 2010 (data va fi precizată pe pagina electronică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al A.Ş.M.: www.iiesp.asm.md) I.I.E.Ş.P. al A.Ş.M. organizează Masa Rotundă cu genericul „Tinerii cercetători şi societatea bazată pe cunoaştere” cu lansarea unui volum aparte („Materialele…”) cu tezele ştiinţifice ale doctoranzilor >>>>>

Rezoluţia conferinţei ştiinţifice internaţionale “Probleme social-economice ale dezvoltării comunităţilor rurale”

REZOLUŢIA Conferinţei ştiinţifice internaţionale “Probleme social-economice ale dezvoltării comunităţilor rurale”, Chişinău, 19 noiembrie 2009 >>>>>

Adunarea anuală a Asociaţiei Sociologilor şi Demografilor din Moldova

Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Moldova are deosebita onoare să Vă invite la Adunarea anuală, care va avea loc joi, 19 noiembrie 2009, orele 15:30 în Sala mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.1) >>>>>

Conferinţa ştiinţifică internaţională “Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la acţiuni”

La 15-16 octombrie 2009 în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică internaţională “Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la acţiuni” cu prilejul aniversării a 15-a de la adoptarea Programului de Acţiune al Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare (Cairo, 1994) organizată de Institutul Integrare Eur >>>>>

Lansare de carte – Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina: procese etnosociale

(Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, Chişinău, 9 octombrie 2008) La 21 august 2009, în incinta Centrului Cultural şi de Informare al Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova a avut loc prezentarea materialelor Conferinţei ştiinţifice internaţionale, „Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina: procese etnosociale”, (Chişinău, 9 octombrie 2008) La această mani >>>>>