Archive for Manifestări științifice

Masa rotundă consacrată aniversării a 65 ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupaţia fascistă

 65 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupaţia fascistă Masă rotundă  (organizată în colaborare cu Asociaţia Veteranilor din Republica Moldova şi Asociaţia Veteranilor din mun. Chişinău)   20 august 2009 Chişinău 12.00-14.00   (Bd. Ştefan cel Mare, l, Sala mică, et. 2)   CUVÎNT DE DESCHIDERE: Teodor Furdui, Prim-vice-preşedinte al A.Ş.M., acad.; Victor Ţvircun, Director al Institutu >>>>>

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Probleme social-economice ale dezvoltării comunităţilor rurale”

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI INSTITUTUL INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI ŞTIINŢE POLITICE UNIVERSITATEA AGRARĂ  DE STAT DIN MOLDOVA   Stimaţi domni/doamne,   Vă invităm la Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Probleme social-economice ale dezvoltării comunităţilor rurale” care va avea loc la 19 noiembrie 2009 în Sala mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei     Principalele proble >>>>>

Manifestări ştiinţifice preconizate pentru anul 2009

1.     23 ianuarie – Lansare de carte a dlui Victor ŢVIRCUN, dr. în istorie  –„Moştenirea epistolară a lui Dimitrie Cantemir”   2.     5 mai – Masă rotundă „Consiliul Europei – Promotor al democraţiei ”   3.     8 mai – Masă rotundă „9 mai – Ziua Europei ”   4.     14 mai – Comemorarea membrului corespondent al AŞM Alexandru ZAVTUR (80 de ani >>>>>

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională – Polonia, orașul Lublin

În perioada 11-13 mai 2009 în oraşul Lublin, Polonia şi-a desfăşurat lucrările a  X-a Conferinţă Ştiinţifică Internaţională cu genericul: „ Е-economia, Е- societatea în ţările Europei Centrale şi de Est”, organizată de către Universitatea Catolică Ioan Pavel  al II-lea din Lublin. La şedinţa în plen a participat cu raport şeful  Secţiei Sociologie a Institutului Integrare European >>>>>

Cursul de Instruire „Analize şi prognoze demografice computerizate”

În perioada 11-22 mai 2009 la Chişinău sub egida Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare a avut loc Cursul de Instruire „Analize şi prognoze demografice computerizate” la care au participat specialişti din ministere şi instituţii academice, inclusiv cercetătorii ştiinţifici din cadrul Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM. Cursul a fost condus de profesorul >>>>>