Archive for Vizite

IIEȘP și centrele universitar-academice franceze

La invitația prof. Pascale Deumieur, directorul Școlii doctorale în Drept și Științe Politice a Universității Lyon 3 „Jean Moulin” (Franța), prof. Victor Moraru, director al IIEȘP, a participat, în ianuarie a.c., în calitate de membru al Juriului și raportor, la susținerea tezei de doctor în științe politice a Dnei Jana Mușat-Chisăliță „République de Moldavie. Quelle territoire pour quel >>>>>

Ediția a IV-a a Congresului sociologic al Rusiei „Sociologia în sistemul de conducere științifică a societății”

congress RU 2-4 feb La data de 2-4 februarie 2012 a avut loc ediția a IV-a a Congresului sociologic al Rusiei intitulat „Sociologia în sistemul de conducere științifică a societății”. La acest eveniment din Rusia, or. Moscova a participat Șeful Secției Sociologie al Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM dl.Victor MOCANU, doctor conferențiar, care a prezentat în plenul ședinței congresului co >>>>>

Relații de colaborare cu instituții academice din Lisabona

Drept urmare a semnării Acordului de cooperare științifică dintre Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe din Lisabona, în vederea realizării prevederilor Acordului, prof. univ. Victor Moraru, doctor habilitat în științe politice, Director al Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei, a efectuat o vizită la Lisabona. Vizita, organizat >>>>>

Seminarul internaţional ”Penser l’ Europe”

În zilele de 14 – 15 octombrie 2011 în aula Academiei Române (Bucureşti), a avut loc a X-a ediţie a seminarului internaţional ”Penser l’ Europe”, întrunind personalităţi notorii din sfera știinţei şi culturii. De remarcat, participarea la seminar a acad. Eugen Simion, acad. Maia Simionescu, acad. Dan Berindei, acad. Marius Sala, acad. Alexandru Zub, acad. Ioan-Aurel Pop, acad. Răzv >>>>>

Participări la conferința internațională „Диалог культур: исследования, практики, вызовы” (Kiev)

Cercetătorii științifici Galina Rogovaia, doctor în filosofie de la Secția Științe Politice și Victor Mocanu, doctor în sociologie, șef al Secției Sociologie au participat la conferința internațională de la Kiev „Диалог культур: исследования, практики, вызовы”, care a fost organizată în perioada 3-5 octombrie de către Academia Națională de Științe a Uc >>>>>