Archive for Vizite

Vizită de perfecţionare „Populaţie şi dezvoltare”

În perioada 19-30 septembrie 2011 cercetătorii din cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice Olga Gagauz, şef Sector Demografie şi Olga Penina cercetător ştiinţific au participat la cursurile de perfecţionare „Populaţie şi dezvoltare”, care s-au desfăşurat în Rusia, or. Moscova. Organizatori: Institutul de Demografie al Universităţii de Stat, Şcoala Superioară de Economie >>>>>

Vizită de lucru în baza Acordului de Colaborare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia de Ştiinţe a Ungariei

În cadrul schimbului de cercetători, în baza Acordului de Colaborare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia de Ştiinţe a Ungariei, în vederea derulării proiectului „Aspecte comparative ale migraţiei etnice: România – Ungaria, Republica Moldova – România” (2010-2012), în perioada 26 septembrie – 1 octombrie 2011, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice a fost vizitat >>>>>

Vizite de lucru în cadrul acordului bilateral dintre Academia de Științe a Moldovei și Academia Româna (București)

În perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2011, Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al ASM, Secția Sociologie a fost vizitată de către dr. în sociologie Popescu Raluca-Andreea și dr. în sociologie Șerban Monica-Carmen, specialiști din cadrul Institutului de Cercetări a Calității Vieții din București. Scopul vizitei a constituit documentarea și schimbul de experiență în domen >>>>>

Vizita de lucru la Institutul de Demografie şi Cercetări Sociale al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei

În perioada 21-24 august 2011, cercetătorii Sectorului Demografie al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, dr. O. Gagauz, şef sector şi dr. M. Buciuceanu-Vrabie, cercetător ştiinţific superior, au întreprins o vizită de lucru la Institutul de Demografie şi Cercetări Sociale al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei (Kiev). Vizita efectuată în cadrul proiectului bilater >>>>>

Conferința științifico-practică: Проблемы развития социологической теории: современная социологическая теория и постсоветские трансформации (Kiev, Ucraina)

În perioada 21-22 aprilie 2011 trei membri ai Secției Sociologie a Institutului de Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM: Victor Mocanu – șef de secție, Blajco Vladimir – cercetător științific principal și Mîndru Valeriu – cercetător științific coordonator s-au deplasat în or. Kiev, Ucraina pentru a participa la lucrările conferinței științifico-practice: „Проблемы р >>>>>