Archive for Presă

Articol: Великое переселение молдаван: благо или беда для народа?

În conformitate cu Hotărârea CSȘDT al ASM nr. 86 din 26 mai 2011 de adesfășura acțiuni de sensibilizare a societății privind consecințele migrației și oportunitatea identificării unor soluții pertinente în optimizarea proceselor migrației (mediatizarea rezultatelor cercetării științifice, organizarea de dezbateri publice, mese rotunde și conferințe științifico-practice), Institutul prezintă >>>>>

MASA ROTUNDĂ ,,FAMILIA ÎN MOLDOVA: IERI, AZI, MÂINE”

Cercetătorii Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM, care din anul 2010 este  membru asociat al organizației internaționale ,,Platforma Dialog Eurasia” au  participat la 26 mai a.c. la Masa rotundă ,,FAMILIA ÎN MOLDOVA: IERI, AZI, MÂINE (familia tradițională și modernă, perspective de dezvoltare)”, organizată la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți. Evenimen >>>>>

Articol (pan.md): Великое переселение молдаван – благо или зло?

Авторы статьи постарались ответить на этот вопрос с помощью науки, а конкретнее –  специалистов Института европейской интеграции и политических наук АН Молдовы, возглавляемого доктором политологии, профессором Виктором Мора >>>>>