Conferinţa naţională „Unind Forţele pentru Răsunet şi Claritate: Consorţiumul IPPF/WHR-EN pentru Participarea Societăţii Civile”

Conferinţa naţională

„Unind Forţele pentru Răsunet şi Claritate: Consorţiumul IPPF/WHR-EN

pentru Participarea Societăţii Civile”

La 14 mai 2010, în incinta Hotelului ”Dacia”, Vadul lui Vodă, s-a desfăşurat conferinţa internaţională „Unind Forţele pentru Răsunet şi Claritate: Consorţiumul IPPF/WHR-EN pentru Participarea Societăţii Civile”, organizată de Societatea de planificare a familiei din Moldova (SPFM) în scopul examinării mecanismelor de implementare a Strategiei Naţionale în domeniul Sănătăţii Reproductive în contextul realizării Obiectivele Dezvoltării Mileniumului şi a situaţiei actuale în acest domeniu din RM.

În urma lucrărilor conferinţei au fost elaborate propunerilor de perfectare a acestor mecanisme şi a amendamentelor la legislaţie.

În cadrul conferinţei a fost prezentat raportul „Procesele migraţionale din Republica Moldova şi impactul acestora asupra situaţiei demografice” raportor dna Olga Poalelungi, cercetător ştiinţific, Sectorul Demografie al IIEŞP al AŞM.

Comments are closed.