Lansare de proiect:„Susţinerea implementării componentelor de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate UE-Republica Moldova”

Lansare de proiect

„Susţinerea implementării componentelor de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate UE – Republica Moldova”

La 21 mai 2010, sala de conferinţe a Hotelului „Leogrand”, Organizatia Internationala pentru Migratie a lansat proiectul  „Susţinerea implementării componentelor de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate UE – Republica Moldova».  Buget – 1,999,734.77 euro.

La lansare au participat oficialii Ministerului Protecţiei Sociale şi Familiei – ministrul dna V. Buliga,  viceminiştrii S. Sainciuc şi V. Pistrimciuc; viceministrul de externe N.Gherman. Viceministrul economiei S. Ceban ş.a, reprezentanţi ai mediilor academice din Moldova, precum şi reprezentanţii societăţii civile.  La eveniment, în grupul de lucru, a participat şi dna O.Poalelungi, cercet.ştiinţific, Sector Demografie, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM.

Proiectul este adresat migranţilor  reîntorşi şi familiilor acestora; asociaţiilor  diasporei; cetăţenilor moldoveni aflaţi peste hotare, copiilor  şi bătrânilor; celor care vor să contracteze împrumuturi pentru a începe sau a dezvolta propria afacere în Republica Moldova; oamenilor  de ştiinţă din diasporă; comunităţii de cercetare din Republica Moldova, precum şi instituţiilor  publice responsabile de gestionarea migraţiei.

Comments are closed.