Conferinţa ştiinţifico-practică: „Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice”

Conferinţa  ştiinţifico-practică

„Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice”

La 28 mai 20107, sub egida Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, s-a desfăşurat Conferinţa Ştiinţifico-practică „Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice”

La forumul ştiinţific au participat reprezentanţii ai mediilor academice din Moldova, Rusia, Romania, Ucraina, reprezentanţi ai societăţii civile ş.a.

Lucrările conferinţei au fost axate pe diferite modele de dezvoltare regională şi naţională în contextul crizei financiare mondiale şi eficientizarea gestionării proceselor migraţionale în Republica Moldova.

În cadrul conferinţei, dna O.Poalelungi, cercetător ştiinţific, Sectorul Demografie al IIEŞP al AŞM a prezentat raportul „Particularităţile proceselor de migraţiune a forţei de muncă din Republica Moldova şi riscurile ei economice”.

Comments are closed.