Simposion Demografic Internaţional (HMD), Franţa

Simposion Demografic Internaţional (HMD), Franţa

EXPANDING THE HUMAN MORTALITY DATABASE: DATA BY CAUSE AND BY REGION

(„Extinderea bazei de date cu privire la mortalitate: mortalitatea după cauze de deces şi în profil regional”)

La 17-19 iunie, 2010 în cadrul Institutului Naţional de Studii Demografice (INED) din Paris (Franţa) şi-a desfăşurat lucrările cel de-al III-lea HMD Simposion Internaţional „Expanding the Human Mortality Database: Data by Cause and by Region” („Extinderea bazei de date cu privire la mortalitate: mortalitatea după cauze de deces şi în profil regional” // „Расширение границ Базы данных по смертности (HMD): смертность по причинам смерти и в региональном разрезе”).

Forul ştiinţific a întrunit circa 35 de specialişti din 14 ţări ce studiază mortalitatea după cauze de deces şi/sau în profil regional. La finele simpozionului a fost organizată Masa rotundă la care au fost stabilite căile şi metodele posibile de extindere a Bazei de date cu privire la mortalitate (HMD) –  www.mortality.org).

Din partea Republicii Moldova, Olga Penina, tînără cercetătoare ştiinţifică din Cadrul Sectorului Demografie al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM a prezentat raportul  “Can we compare cause-specific mortality trends in Moldova, Ukraine and Romania?” („Pot fi comparate tendinţele specifice ale mortalităţii pe cauze de deces în Republica Moldova, Ukraina şi România”). Comunicarea ştiinţifică a cuprins rezultatele unui studiu complex efectuat  în urma colaborării fructuoase de peste 3 ani dintre Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM (Moldova) şi Institutul Naţional de Cercetări Demografice din Paris (INED, Franţa).

Programul simpozionului şi temele comunicărilor pot fi accesate aici.

Prezentarea dnei Olga Penina, cercet.şt., Sector Demografie, IIEŞP al AŞM

 

Comments are closed.